Wystawa

Finałem warsztatów będzie wystawa zorganizowana w Warszawie i Tbilisi (Centre of Conteporary Art in Tbilisi).

Część wystawy zostanie zaprezentowana podczas Łódź Design Days 2012.

Na ekspozycję składać się będą prace wykonane podczas warsztatów oraz zdjęcia mieszkań,
dla których te przedmioty zostały wykonane.